ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه تولیدی شریفی

آماده فروش

کد فرش : 31363
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه شریفی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شریفی نقشه اصیل شکارگاه اعلا باف