دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج

دایره دستباف تمام ابریشم قم قطرسه و نیم متر هشتادرج

آماده فروش

کد فرش : 50229
محل بافت : قم
عرض : 350 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی رجبیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 19 کیلوگرم

دایره دستبافت تمام ابریشم قم مارک رجبیان قطر سه و نیم متر اعلا بافت