تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی شیر برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی شیر برجسته باف

آماده فروش

کد فرش : 61756
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 46 سانتی متر
طول بدون قاب 47 سانتی متر
عرض با قاب : 67 سانتی متر
طول با قاب : 67 سانتی متر
رج : 55
طرح : سکه پهلوی قسمت شیر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : قهوه ای سوخته
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سکه پهلوی برجسته باف چله و گل ابریشم