دایره دستباف تبریز قطر یک متر ونیم نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر ونیم نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر ونیم نقشه جدید علیا گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر ونیم نقشه جدید علیا گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر ونیم نقشه جدید علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50232
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش گرد دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم پنجاه رج قطر یک و نیم متر