شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم

شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم

آماده فروش

کد فرش : 11071
محل بافت : قوچان
عرض : 203 سانتی متر
طول : 293 سانتی متر
رج : 45
طرح : هندسی کتیبه ای
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : پشم
وزن : 15 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت قوچان کردی بافت گل ابریشم پشم ریز رنگ گیاهی