ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته بافذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف

ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف

آماده فروش

کد فرش : 41339
محل بافت : سیرجان
عرض : 84 سانتی متر
طول : 135 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته باف
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت تمام پشم سوزنی فرش سیرجان نقشه خشتی برجسته بافت رنگ گیاهی