قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف رنگ گیاهیقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف رنگ گیاهیقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف رنگ گیاهیقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف رنگ گیاهی

قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41341
محل بافت : سیرجان
عرض : 121 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته باف
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت گلیم فرش سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی برجسته بافت