سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا باف

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 41333
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : دورلچک حاجی بابایی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی حاجی بابایی بسیار نفیس