ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی موج مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی موج مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی موج مهر گل ابریشمذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی موج مهر گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف طرح جدید ماهی موج مهر گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31377
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید موج مهر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید موج مهر ماهی گل ابریشم پنجاه رج