قالیچه گلیم ورنی اردبیل

قالیچه گلیم ورنی اردبیل

فروخته شده

کد فرش : 80329
محل بافت : دشت مغان
عرض : 129 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی مرغی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه دشت مغان ابریشم