جفت ذرع و نیم دستباف قم طرح سرو کرکجفت ذرع و نیم دستباف قم طرح سرو کرکجفت ذرع و نیم دستباف قم طرح سرو کرکجفت ذرع و نیم دستباف قم طرح سرو کرک

جفت ذرع و نیم دستباف قم طرح سرو کرک

فروخته شده

کد فرش : 31396
محل بافت : قم
عرض : 101 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 50
طرح : تک سرو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت قم نقشه تک سرو کرک پنجاه رج