ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31400
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم