تابلو فرش ای ایران ای مرز پر گهر

تابلو فرش ای ایران ای مرز پر گهر

فروخته شده

کد فرش : 60638
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : ای ایران مرز پر گهر
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش انحصاری قالیکده گل و چله ابریشم