زیر تلفنی یلمه بروجن

زیر تلفنی یلمه بروجن

فروخته شده

کد فرش : 40815
محل بافت : بروجن
عرض : 37 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
رج : 40
طرح : تک حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 0 کیلوگرم

یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی