تابلو فرش تبریز طرح گله گاوها

تابلو فرش تبریز طرح گله گاوها

فروخته شده

کد فرش : 60582
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
رج : 60
طرح : گله گاوها
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی مرتضوی گل و چله ابریشم