تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل ستونیتابلو فرش تبریز طرح گلدان گل ستونی

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل ستونی

فروخته شده

کد فرش : 60784
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل ستونی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی جلو گیر گل و چله ابریشم