تابلو فرش تبریز طرح دروازه ملل

تابلو فرش تبریز طرح دروازه ملل

فروخته شده

کد فرش : 60859
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 55
طرح : دروازه ملل
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی مرتضوی برجسته باف چله ابریشم