قالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قمقالی 24 متری پشم و ابریشم قم

قالی 24 متری پشم و ابریشم قم

فروخته شده

کد فرش : 44400
محل بافت : قم
عرض : 400 سانتی متر
طول : 600 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک و ترنج شاه عباسی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 100 کیلوگرم

بیست و چهار متری تولیدی موسوی