جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم

جفت شش متری تبریز ترقی چله ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 10590
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 53
طرح : ترقی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری گل ابریشم و چله ابریشم دست دوم در حد نو سالم