تابلو فرش قم طرح وان یکاد

تابلو فرش قم طرح وان یکاد

فروخته شده

کد فرش : 60628
محل بافت : قم
عرض : 64 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

تابلو فرش تمام ابریشم قم