تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ گل

تابلو فرش تبریز طرح کوچه باغ گل

فروخته شده

کد فرش : 60627
محل بافت : تبریز
عرض : 79 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 55
طرح : کوچه باغ
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 12 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی جهان بین سردرودی گل و چله ابریشم