شش متری دستباف نایین شش لا گل ابریشمشش متری دستباف نایین شش لا گل ابریشمشش متری دستباف نایین شش لا گل ابریشم

شش متری دستباف نایین شش لا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10370
محل بافت : نائین
عرض : 205 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 70
طرح : اخوان لچک ترنج نایین
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت نائین 6 لا گل ابریشم