شش متری دستباف اصفهان کرک و ابریشمشش متری دستباف اصفهان کرک و ابریشمشش متری دستباف اصفهان کرک و ابریشم

شش متری دستباف اصفهان کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10007
محل بافت : اصفهان
عرض : 210 سانتی متر
طول : 321 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج اصفهان
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت اصفهان گل و چله ابریشم