دایره قطر یک ونیم تبریزدایره قطر یک ونیم تبریزدایره قطر یک ونیم تبریزدایره قطر یک ونیم تبریز

دایره قطر یک ونیم تبریز

فروخته شده

کد فرش : 50131
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

دایره قطر یک و نیم متر گل ابریشم