شش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10632
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 60
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه نامی