جفت شش متری تبریز طرح صفی قلمجفت شش متری تبریز طرح صفی قلمجفت شش متری تبریز طرح صفی قلمجفت شش متری تبریز طرح صفی قلم

جفت شش متری تبریز طرح صفی قلم

فروخته شده

کد فرش : 10642
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفی قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 0 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز چله ابریشم