جفت شش متری تبریز گنبد امام زادهجفت شش متری تبریز گنبد امام زادهجفت شش متری تبریز گنبد امام زادهجفت شش متری تبریز گنبد امام زاده

جفت شش متری تبریز گنبد امام زاده

فروخته شده

کد فرش : 10684
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 34 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز گل و چله ابریشم