قالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذرقالیچه قشقایی شیراز طرح آذر

قالیچه قشقایی شیراز طرح آذر

فروخته شده

کد فرش : 20942
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 119 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 40
طرح : آذر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

دو ذرعی قشقایی رنگ گیاهی