قالیچه تبریز شکور تقی زادهقالیچه تبریز شکور تقی زادهقالیچه تبریز شکور تقی زاده

قالیچه تبریز شکور تقی زاده

فروخته شده

کد فرش : 20766
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز گل و چله ابریشم