قالیچه تبریز طرح صفی قلمقالیچه تبریز طرح صفی قلمقالیچه تبریز طرح صفی قلمقالیچه تبریز طرح صفی قلم

قالیچه تبریز طرح صفی قلم

فروخته شده

کد فرش : 20957
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفی قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز گل و چله ابریشم