قالیچه تبریز طرح جدید صادقیقالیچه تبریز طرح جدید صادقیقالیچه تبریز طرح جدید صادقی

قالیچه تبریز طرح جدید صادقی

فروخته شده

کد فرش : 20851
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 52
طرح : صادقی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متر تبریز گل و چله ابریشم