قالیچه اصفهان طرح خشتی منصوریقالیچه اصفهان طرح خشتی منصوریقالیچه اصفهان طرح خشتی منصوریقالیچه اصفهان طرح خشتی منصوری

قالیچه اصفهان طرح خشتی منصوری

فروخته شده

کد فرش : 40757
محل بافت : اصفهان
عرض : 150 سانتی متر
طول : 240 سانتی متر
رج : 60
طرح : خشتی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 14 کیلوگرم

پرده ای اصفهان تولیدی منصوری گل و چله ابریشم