قالیچه تمام ابریشم قم خشتیقالیچه تمام ابریشم قم خشتیقالیچه تمام ابریشم قم خشتیقالیچه تمام ابریشم قم خشتیقالیچه تمام ابریشم قم خشتی

قالیچه تمام ابریشم قم خشتی

فروخته شده

کد فرش : 20982
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 70
طرح : خشتی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب