ذرع و نیم اردکان طرح شکوفهذرع و نیم اردکان طرح شکوفهذرع و نیم اردکان طرح شکوفهذرع و نیم اردکان طرح شکوفه

ذرع و نیم اردکان طرح شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 30804
محل بافت : اردکان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

ذرع و نیم اردکان پشم