ذرع و نیم ماهی کمال الملکذرع و نیم ماهی کمال الملکذرع و نیم ماهی کمال الملکذرع و نیم ماهی کمال الملک

ذرع و نیم ماهی کمال الملک

فروخته شده

کد فرش : 30816
محل بافت : تبریز
عرض : 106 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی کمال الملک
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل ابریشم دست دوم سالم