ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 30295
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه هریس