ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل فرنگذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل فرنگذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل فرنگذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل فرنگ

ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل فرنگ

فروخته شده

کد فرش : 30769
محل بافت : بختیاری
عرض : 110 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 40
طرح : گل فرنگ بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت بختیاری رنگ گیاهی