ذرع و نیم تبریز تقی زاده کف سادهذرع و نیم تبریز تقی زاده کف سادهذرع و نیم تبریز تقی زاده کف ساده

ذرع و نیم تبریز تقی زاده کف ساده

فروخته شده

کد فرش : 30451
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده کف ساده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم