ذرع و نیم قشقایی طرح سامانذرع و نیم قشقایی طرح سامانذرع و نیم قشقایی طرح سامان

ذرع و نیم قشقایی طرح سامان

فروخته شده

کد فرش : 30588
محل بافت : قشقایی
عرض : 97 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 40
طرح : سامان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی