ذرع و چهارک دستباف  یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف  یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف  یلمه طرح سه حوضذرع و چهارک دستباف  یلمه طرح سه حوض

ذرع و چهارک دستباف یلمه طرح سه حوض

فروخته شده

کد فرش : 40800
محل بافت : بروجن
عرض : 82 سانتی متر
طول : 131 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و چارک یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی