ذرع و چهارک تمام ابریشم قم خشتیذرع و چهارک تمام ابریشم قم خشتیذرع و چهارک تمام ابریشم قم خشتیذرع و چهارک تمام ابریشم قم خشتی

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم خشتی

فروخته شده

کد فرش : 40746
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی پیروزمند