ذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانیذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانی

ذرع و چهارک تمام ابریشم گلدانی

فروخته شده

کد فرش : 40900
محل بافت : قم
عرض : 79 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 70
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی جوادی