پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی

پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی

فروخته شده

کد فرش : 40871
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی شیرازی