پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانیپشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی

پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی

آماده فروش

کد فرش : 40871
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی شیرازی