ذرع و چهارک تمام ابریشم قم ترنج جدید غلطذرع و چهارک تمام ابریشم قم ترنج جدید غلطذرع و چهارک تمام ابریشم قم ترنج جدید غلطذرع و چهارک تمام ابریشم قم ترنج جدید غلط

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم ترنج جدید غلط

فروخته شده

کد فرش : 40835
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج جدید غلط
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی عابدینی