ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووسذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووسذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووسذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووسذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووسذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووس

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم با طرح بی نظیرطاووس

آماده فروش

کد فرش : 40883
محل بافت : قم
عرض : 83 سانتی متر
طول : 132 سانتی متر
رج : 80
طرح : طاووس
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و چارک تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صمدی