قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فرقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فرقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فرقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فرقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر

قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر

فروخته شده

کد فرش : 21050
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه تبریز کف و گل و چله ابریشم