پرده ای اردکان طرح شکوفهپرده ای اردکان طرح شکوفهپرده ای اردکان طرح شکوفهپرده ای اردکان طرح شکوفه

پرده ای اردکان طرح شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 40951
محل بافت : اردکان
عرض : 153 سانتی متر
طول : 257 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

پرده ای اردکان پشم