پرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراکپرده ای طرح افشان اراک

پرده ای طرح افشان اراک

فروخته شده

کد فرش : 40561
محل بافت : اراک
عرض : 167 سانتی متر
طول : 255 سانتی متر
رج : 30
طرح : افشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای مشک آباد اراک پشم