پرده ای هریس اردبیل افشانپرده ای هریس اردبیل افشانپرده ای هریس اردبیل افشانپرده ای هریس اردبیل افشانپرده ای هریس اردبیل افشانپرده ای هریس اردبیل افشان

پرده ای هریس اردبیل افشان

فروخته شده

کد فرش : 40350
محل بافت : اردبیل
عرض : 155 سانتی متر
طول : 252 سانتی متر
رج : 30
طرح : عیسی گل افشان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای هریس اردبیل پشم