جفت پرده ای اردکان طرح جدید موژانجفت پرده ای اردکان طرح جدید موژانجفت پرده ای اردکان طرح جدید موژانجفت پرده ای اردکان طرح جدید موژان

جفت پرده ای اردکان طرح جدید موژان

فروخته شده

کد فرش : 40788
محل بافت : اردکان
عرض : 150 سانتی متر
طول : 242 سانتی متر
رج : 30
طرح : جفت موژان اردکان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 30 کیلوگرم

جفت پرده ای اردکان پشم بسیار اعلا